Voorbereiding

Voordat je toetsplatform jij! kunt gebruiken in je school, moeten er een aantal voorbereidingen getroffen worden.

Systeemeisen

Het toetsplatform jij! is een online applicatie. De toetsen kunnen worden afgenomen op een pc, laptop of tablet (Apple, Android of Windows). Om de toetsen in de juiste weergave te kunnen afnemen, moeten de computers aan een aantal eisen voldoen. Ga naar systeemeisen voor een overzicht hiervan.

Gebruikersrollen

Binnen het toetsplatform jij! wordt er gewerkt met verschillende gebruikersrollen. De gebruikersrol in het toetsplatform bepaalt welke rechten de gebruiker heeft. Voordat je start met het jij! toetsplatform is het dus belangrijk om te bepalen welke gebruikers welke rechten krijgen. Op basis hiervan kun je het instellings- en gebruikersbeheer nader vormgeven. Lees hierover meer bij gebruikersrollen in toetsplatform jij!.

Beheer

Voordat je het toetsplatform jij! kunt inzetten in je school moet het account van de school ingericht worden. Zo moeten er klassen en leerlingen worden aangemaakt in het toetsplatform. Dit kan heel eenvoudig door middel van een koppeling met Magister of SOMtoday. Ga voor meer informatie hierover naar beheer vanuit koppeling Magister of SOMtoday.

Daarnaast moeten er gebruikers aangemaakt worden met de gebruikersrollen van docent, coördinator en/of afdelings- en instellingsbeheerder. Ga voor meer informatie hierover naar gebruikers aanmaken en wijzigen in toetsplatform jij!.

Hulpmiddelen

Voor leerlingen die recht hebben op extra ondersteuning, bijvoorbeeld in verband met dyslexie, biedt jij! toetsplatform verschillende mogelijkheden. Ga voor meer informatie hierover naar handmatig hulpmiddelen toekennen in toetsplatform jij!.