Rekentoets <1F-1F taalloos

Inhoud

De rekentoets <1F-1F taalloos bevat vragen zonder tekstuele context en meet onder en op het referentieniveau 1F van het Referentiekader taal en rekenen. Omdat de toets enkel contextloze vragen bevat, kunnen niet alle aspecten van het referentiekader gedekt worden. De toets stelt daarom geen formeel referentieniveau vast, maar geeft wel een indicatie van het beheerste niveau. De toets brengt daarnaast in beeld welke onderwerpen de leerling goed en minder goed beheerst. Deze informatie kan gebruikt worden voor het vormgeven van het rekenonderwijs.

De toets bestaat uit 50 vragen verdeeld over de vier rekendomeinen: Getallen, Verhoudingen, Meten en Meetkunde en Verbanden, verdeeld over elf domeinonderwerpen: gehele getallen, breuken, decimalen, verhoudingen met percentages, verhoudingen met breuken, verhoudingen aan elkaar relateren, maten, meetinstrumenten, kaarten & tekeningen, oppervlakte en patronen. De vragen in de toets worden op volgorde van domeinonderwerp aangeboden. Binnen ieder domeinonderwerp loopt het niveau van de vragen op, van <1F naar 1F.

Afname

 

Taalloze rekentoets

Digitaal

ja

Op papier

ja*

Terugbladeren

ja

Aantal vragen

50

Toetstijd

45 min**

* als onderdeel van de box Eerste Opvang Anderstaligen (EOA)
​** Leerlingen met dyslexie of dyscalculie krijgen 25% extra tijd.

Beoordelen en resultaat

De digitale versie van de taalloze rekentoets wordt automatisch beoordeeld in het JIJ! LVS. Het resultaat van de leerling op de toets wordt direct na afname automatisch berekend. Aan de toetsen wordt een absolute en percentuele totaalscore toegekend. Daarnaast wordt er een detailuitslag gegeven op toetsonderdeel. Op basis van de totaalscore wordt de uitslag 'Geen niveau', 'Op weg naar 1F' of 'Indicatie 1F' gegeven.

De papieren versie van de toets moet met een apart scoreformulier worden beoordeeld. Bij de vragen die goed gemaakt zijn moet een kruisje worden gezet. Daarna kan voor ieder domeinonderwerp en voor ieder referentieniveau het aantal goede antwoorden geteld worden. Op basis van deze score en de scoretabel kan de uitslag van de toets worden vastgesteld.