Interpreteren toetsresultaten

Aan de toetsen wordt een procentuele score, het behaalde referentieniveau of ERK-niveau en de bijbehorende ontwikkelscore toegekend. Daarnaast wordt er bij het grootste deel van de toetsen een detailuitslag gegeven per toetsonderdeel.

Niveau-uitslag

De uitslag op de toetsen wordt direct na afname automatisch door het systeem berekend. De uitslag bestaat uit een niveaubepaling van het in de toets gemeten niveau. De toetsen meten of de leerling het getoetste niveau wel of niet beheerst. Een leerling die bijvoorbeeld een toets Nederlands Lezen 2F maakt, kan dus als uitslag nooit niveau 3F krijgen.

Detailuitslag per toetsonderdeel

Naast een niveau-uitslag krijg je bij de meeste toetsen ook een detailuitslag te zien op de verschillende onderdelen in de toets. Hierdoor zijn deze toetsen niet alleen geschikt voor niveaubepaling, maar ook voor diagnose: waar moet de leerling nog aan werken om verder te komen? Voor de toetsen Nederlands lezen worden bijvoorbeeld een absolute en procentuele score gegeven op de deelvaardigheden techniek en woordenschat, begrijpen, interpreteren, evalueren, samenvatten, opzoeken en overig-lokaal tekstbegrip.

Voor de toetsen Engels schrijven wordt bijvoorbeeld een uitslag gegeven op de deelvaardigheden coherentie, woordenschat en woordgebruik, grammaticale correctheid en spelling en interpunctie.

Op basis van de detailuitslag kun je gerichter differentiëren in je onderwijs. Wil je persoonlijk advies over hoe je het JIJ! LVS kunt inzetten om te differentiëren? Neem dan contact op met Bureau ICE via 0345 - 65 66 85.