Een toets beoordelen in JIJ! LVS

Je beoordeelt een spreek-, gespreks- of schrijftoets via de beoordelingsmodule in het JIJ! LVS. Bij de toetsen Spreken en Gesprekken voeren kun je hierbij gebruik maken van het aantekeningenblad in het docentmateriaal  (zie ook voorbereiding niet-digitale afname). De schrijftoetsen beoordeel je op basis van de taalproductie van de leerling (digitaal in het JIJ! LVS of op papier in de toetsboekjes). Volg voor het beoordelen van de toetsen Spreken, Gesprekken voeren en Schrijven in het JIJ! LVS onderstaand stappenplan.

Stap 1 - Beoordelingsmodule openen

Zoek de betreffede afnamebatch op onder 'afnames' en klik op 'Bekijk' om de batch te openen.

Achter de gemaakte toets verschijnt de link 'Beoordelen'. Klik hierop als je de deze toets wilt beoordelen.

Je opent de beoordelingsmodule. In het rechter gedeelte van de beoordelingsmodule zie je het beoordelingsmodel. In het linker gedeelte staan de schrijfproducten van de leerling. Bij een toets Spreken of Gesprekken voeren is het linker gedeelte leeg.

Stap 2 - Niveaubeoordeling

Omdat de JIJ!-toets meet of de leerling voldoet aan de referentienorm en daarmee een niveau-uitspraak doet, beoordeel je altijd de totale set opdrachten in een toets (zie ook inhoudelijke uitgangspunten beoordelingsmodellen).

Stap 3 - Beoordeling afronden

Klik op ‘Maak de beoordeling definitief’ en hierna op 'Beëindig beoordeling' als je zeker weet dat de beoordeling klaar is. Hierna kun je deze beoordeling niet meer wijzigen. Als je een fout hebt gemaakt tijdens het beoordelingsproces, dan kun je die dus hierna niet meer herstellen.