Schrijfinzicht

Inhoud

Het JIJ! LVS bevat toetsen schrijfinzicht voor de referentieniveaus 1F, 2F en 3F. Deze toetsen meten in hoeverre de leerling de afzonderlijke aspecten van de vaardigheid schrijven beheerst zoals geformuleerd in het referentiekader:

  • samenhang;
  • afstemming op doel;
  • afstemming op publiek;
  • woordgebruik en woordenschat;
  • spelling, interpunctie en grammatica;
  • leesbaarheid.

Naast de verdeling over de verschillende aspecten, wordt de uitslag tevens uitgesplitst over drie cognitieve niveaus: weten, doen en snappen.

De toetsen schrijfinzicht richten zich specifiek op de afzonderlijke aspecten die beschreven worden bij de kenmerken van de taakuitvoering, zoals ‘samenhang’ of ‘afstemming op publiek’; zie ook hierboven. Vanwege deze samenstelling op aspectniveau kunnen de toetsen schrijfinzicht automatisch door het systeem worden beoordeeld, in tegenstelling tot de toetsen schrijven waarvoor handmatig een beoordelingsmodel moet worden ingevuld.

De toetsen schrijfinzicht zijn beschikbaar als combinatietoetsen op de niveaus 1F-2F en 2F-3F in twee versies. De toetsen worden digitaal afgenomen en de afname duurt 60 minuten.

Afname 

 

Combinatietoetsen

Digitaal

ja

Op papier

nee

Aantal punten

± 120 punten per toets

Tijdslimiet

60 minuten*

Gebruik woordenboek

niet toegestaan

* Dyslectische leerlingen krijgen 25% extra toetstijd.

Beoordelen en resultaat

De toetsen schrijfinzicht worden automatisch beoordeeld in het JIJ! LVS. Het resultaat van de leerling op de toets wordt direct na afname automatisch berekend. Aan de toetsen wordt een absolute en percentuele totaalscore, het behaalde referentieniveau, de bijbehorende ontwikkelscore en een cijfer toegekend. Daarnaast wordt er een detailuitslag gegeven op toetsonderdeel. Ga voor meer informatie hierover naar toetsresultaten interpreteren. Je kunt handmatig een cijfer toekennen. Lees hierover meer bij cijfer.