Toetsresultaten interpreteren

De toetsresultaten in het JIJ! LVS geven inzicht in hoe de leerlingen en de klas de toets gemaakt hebben. De toetsresultaten worden overzichtelijk weergeven (zie ook toetsresultaten bekijken in het JIJ! LVS). Bij de toetsen worden de procentuele score, het niveau, de ontwikkelscore en eventueel het cijfer getoond (zie ook typen toetsresultaten in het JIJ! LVS). Daarnaast krijgt een leerling een detailuitslag op de verschillende onderdelen van de toets. Zo is het voor de leerling inzichtelijk waar hij staat en waar zijn verbeterpunten liggen. Voor jou als docent maken de rapportages op toetsniveau zichtbaar hoe leerlingen ervoor staan in relatie tot de doelen. Dit levert directe informatie op voor de begeleiding van je leerlingen en invulling van je lessen en geeft inzicht in het rendement van je onderwijs.

Lees meer over welke informatie je uit de rapportages van de taal- en rekentoetsen kunt halen bij interpreteren toetsresultaten. Lees meer over welke informatie je uit de leerlijntoetsen kunt halen bij interpreteren toetsresultaten leerlijntoetsen. Lees meer over hoe je de voortgang van je leerlingen kunt  interpreteren bij interpreteren voortgang.