Interpreteren voortgang

In het JIJ! LVS kun je de voortgang bekijken van leerlingen. In een voortgangsrapportage worden de toetsresultaten die in een langere periode door een leerling zijn behaald, afgezet tegen het landelijk gemiddelde en de doelniveaus. De voortgang wordt per vak uitgedrukt in de ontwikkelscore.