Lezen

Inhoud

Het JIJ! LVS bevat toetsen Nederlands lezen voor alle referentieniveaus (<1F tot en met 4F). De leestoetsen sluiten inhoudelijk aan op de beschrijving van leesteksten zoals die in het referentiekader zijn opgenomen. Dit betekent dat in de toetsen informatieve teksten, instructies en betogende teksten aan bod komen. Daarbij hebben we ervoor gezorgd dat de leesteksten aansluiten bij de beoogde doelgroep. De toetsen zijn daarmee vooral geschikt voor leerlingen van 12 tot 18 jaar.

Er zijn combintatietoetsen en niveautoetsen. De combinatietoetsen meten twee niveaus. Het aantal vragen in de toets is daarbij afhankelijk van het niveau: <1F-1F- en 1F-2F-toetsen bevatten 46 vragen (23 vragen per niveau) en 2F-3F- en 3F-4F-toetsen bevatten 30 vragen (15 vragen per niveau). De niveautoetsen zijn altijd gericht op één niveau en bevatten 30 vragen (<1F, 1F-en 2F-toetsen) ,24 vragen (3F-toetsen) of 20 vragen (4F). 

​Afname


Niveautoetsen

Combinatietoetsen

Digitaal

ja

ja

Op papier

nee

nee

Aantal vragen

24/30

30/46

Tijdslimiet

50 minuten*

65 minuten*

Gebruik woordenboek  

toegestaan

toegestaan

 *Dyslectische leerlingen krijgen 25% extra toetstijd.

Beoordelen en resultaat

De leestoetsen worden automatisch beoordeeld in het JIJ! LVS. Het resultaat van de leerling op de toets wordt direct na afname automatisch berekend. Aan de toetsen wordt een absolute en percentuele totaalscore, het behaalde referentieniveau en de bijbehorende ontwikkelscore toegekend. Daarnaast wordt er een detailuitslag gegeven op toetsonderdeel. Tevens wordt in het JIJ! LVS per aspect toegelicht wat de eisen in het Referentiekader zijn voor de verschillende referentieniveaus. Er wordt uitgelegd wat er op het niveau van de leerling verwacht wordt. Ook staan er voorbeeldvragen bij die illustreren hoe het betreffende aspect in de toetsen gemeten wordt. Ga voor meer informatie hierover naar toetsresultaten interpreteren

Download hier een pdf-bestand met een overzicht van deze toelichtingen en voorbeeldvragen. 

Aan de niveautoetsen wordt tevens automatisch een cijfer toegekend, wat aan of uitgezet kan worden. Aan de combinatietoetsen kun je handmatig een cijfer toekennen. Lees hierover meer bij cijfer.