Ontwikkelscore

In het JIJ! LVS krijgen leerlingen voor de toetsen Nederlands, moderne vreemde talen (MVT) en rekenen naast een niveau-uitslag ook een uitslag in de vorm van een ontwikkelscore. Deze ontwikkelscore kan de voortgang binnen een referentieniveau of ERK-niveau inzichtelijk maken. De ontwikkelscores worden afgezet op één schaal voor alle niveaus.

Bijvoorbeeld: een leerling heeft als eerste een 1F-toets rekenen gemaakt en heeft het niveau 1F behaald met een ontwikkelscore van 66. Eind leerjaar 1 maakt de leerling een 1F-2F-toets rekenen met als resultaat niveau 1F en een ontwikkelscore van 75. Wat betreft referentie-uitslag is de leerling ‘gelijk’ gebleven, hij heeft namelijk niveau 1F behaald. Wat betreft ontwikkelscores is echter te zien dat de leerling van 66 naar 75 is gegroeid.

De ontwikkelscore wordt berekend aan de hand van 1) het niveau van de toets en 2) de behaalde procentuele score. Hiermee ontstaat een verfijning van de toetsuitslag en kunnen de toetsresultaten op verschillende niveaus met elkaar en met het landelijk gemiddelde vergeleken worden. Omdat deze ontwikkelscore een doorlopende voortgang weergeeft in plaats van enkel een momentopname, adviseert Bureau ICE om de ontwikkelscores te communiceren naar ouders en leerlingen. De ontwikkelscores geven leerlingen en ouders een duidelijk beeld van waar de leerling staat en waar hij naartoe moet.