Gebruikersrollen in JIJ! LVS

In JIJ! LVS wordt gewerkt met verschillende gebruikersrollen. Deze gebruikersrollen zijn hiërarchisch opgebouwd en hebben ieder hun eigen functie. De gebruikersrol bepaalt welke rechten de gebruiker in het toetsplatform heeft. Hoe hoger de gebruikersrol, hoe meer rechten en functionaliteiten de gebruiker heeft. Hieronder zijn de rechten en functionaliteiten per rol nader beschreven.

Instellingsbeheerder

De rol van instellingsbeheerder kan alleen toegekend worden door Bureau ICE. De instellingsbeheerder heeft binnen zijn instelling de volgende rechten in het toetsplatform:

 • kan informatie over de instelling en afdelingen inzien;
 • kan de licentie inzien;
 • kan toetsstatistieken exporteren;
 • kan gebruikers toevoegen en beheren met de gebruikersrollen afdelingsbeheerder, coördinator en docent;
 • kan de toegang tot afdelingen aan- en uitzetten bij gebruikers;
 • kan toetsplannen aanmaken en beheren;
 • kan toetsen inplannen;
 • kan resultaten inzien;
 • kan de voortgang van leerlingen en leerwegen inzien;
 • kan het klasoverzicht per vaardigheid inzien.

Afdelingsbeheerder

De rol van afdelingsbeheerder kan alleen toegekend worden door de instellingsbeheerder. De afdelingsbeheerder werkt binnen een specifieke afdeling of meerdere afdelingen van de school in het toetsplatform. De afdelingsbeheerder heeft binnen zijn afdeling(en) de volgende rechten in het JIJ! LVS:

 • kan informatie over de afdelingen inzien;
 • kan gebruikers toevoegen en beheren met de gebruikersrollen coördinator en docent;
 • kan toetsplannen aanmaken en beheren;
 • kan toetsen inplannen;
 • kan resultaten inzien;
 • kan de voortgang van leerlingen en leerwegen inzien;
 • kan het klasoverzicht per vaardigheid inzien.

Coördinator

De rol van coördinator kan toegekend worden door de instellings- of afdelingsbeheerder. De coördinator werkt binnen een specifieke afdeling of meerdere afdelingen van de school in het toetsplatform. De coördinator heeft binnen zijn afdeling(en) de volgende rechten in het JIJ! LVS:

 • kan gebruikers toevoegen en beheren met de gebruikersrol docent;
 • kan toetsen inplannen;
 • kan resultaten inzien;
 • kan de voortgang van leerlingen en leerwegen inzien;
 • kan het klasoverzicht per vaardigheid inzien.

Leraar

De rol van docent kan toegekend worden door de instellingsbeheerder, afdelingsbeheerder of coördinator. De docent werkt binnen een specifieke afdeling of meerdere afdelingen van de school in het toetsplatform. De docent heeft binnen zijn afdeling(en) de volgende rechten in het JIJ! LVS:

 • kan toetsen inplannen;
 • kan resultaten inzien;
 • kan de voortgang van leerlingen en leerwegen inzien;
 • kan het klasoverzicht per vaardigheid inzien

Leerling

Gebruikers met de rol van leerling worden geïmporteerd uit Magister of SOMtoday. Een leerling heeft toegang tot de ingeplande toets(en) en kan deze vervolgens maken.