Luisteren

Inhoud

Het JIJ! LVS bevat toetsen Spaans luisteren voor de ERK-niveaus A1, A2 en B1. Er zijn toetsen op twee niveaus (combinatietoetsen A1-A2 en A2-B1) voor intake, en er zijn toetsen op één niveau (niveautoetsen A1, A2 en B1) voor voortgang en afsluiting. De combinatietoetsen bevatten 30 vragen (15 vragen per niveau) en de niveautoetsen bevatten 20 vragen. Voor de luistertoetsen Spaans geldt altijd dat de audioteksten in het Spaans zijn en de vragen en instructies in het Nederlands.

Afname

 

Niveautoetsen

Combinatietoetsen

Digitaal

ja

ja

Op papier

nee

nee

Aantal vragen

20

30

Tijdslimiet

25 min - 30 min*

30 min - 40 min*

Gebruik woordenboek

toegestaan

toegestaan

*De toetstijd per toets is afgestemd op de lengte van de geluidsfragmenten in de toets. De precieze toetstijd is steeds af te lezen bij de toetsinformatie in het JIJ! LVS. Dyslectische leerlingen krijgen 25% extra toetstijd.

Beoordelen en resultaat

De luistertoetsen worden automatisch beoordeeld. Het resultaat van de leerling op de toets wordt direct na afname automatisch berekend. Aan de toetsen wordt een absolute en percentuele totaalscore, het behaalde ERK-niveau en de bijbehorende ontwikkelscore toegekend. Daarnaast wordt er een detailuitslag gegeven op toetsonderdeel. Ga voor meer informatie hierover naar toetsresultaten interpreteren. Aan de niveautoetsen wordt tevens automatisch een cijfer toegekend. Aan de combinatietoetsen kun je handmatig een cijfer toekennen. Lees hierover meer bij cijfer.