Snel op weg met het JIJ! LVS

Als docent of mentor wil je leerlingen helpen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen op je vakgebied én als persoon. Je wilt weten wat hen makkelijk afgaat en op welke onderdelen er extra aandacht nodig is. Als school wil je de opbrengst van al die onderwijsinspanningen inzichtelijk maken en wil je weten wat er nog beter kan. Het JIJ! LVS is een compleet leerlingvolgsysteem waarmee docenten en scholen deze wensen en behoeften kunnen realiseren. Het JIJ! LVS maakt duidelijk welke kennis of vaardigheden een leerling al bezit en welke nog onvoldoende zijn ontwikkeld, zodat je je onderwijs daarop kunt aanpassen.

Met JIJ! LVS weet je zeker dat je leerlingen valide en betrouwbare toetsen en schoolexamens maken en dat de kwaliteit geborgd is. De ruim 500 methode-onafhankelijke toetsen en schoolexamens voor taal, rekenen en ander vakken zijn webbased. De toetsen worden dan ook voor een groot deel automatisch nagekeken en de resultaten zijn direct zichtbaar in het resultatenoverzicht, waarbij ook een koppeling met Magister of SomToday mogelijk is. Dit scheelt dus veel correctiewerk en administratieve taken. Daarnaast biedt het LVS inzicht in de sociaal emotionele ontwikkeling en executieve vaardigheden van leerlingen met de hart-handen zelfevaluaties: Creatief vermogen, Leeraanpak en Sociale context.

Methode-onafhankelijke toetsen
De toetsen in JIJ! LVS zijn ontwikkeld op basis van landelijk vastgestelde kaders, zoals het Referentiekader taal en rekenen en het Europees Referentiekader (ERK), ofwel het Common European Framework of Reference (CEF). Onze leerlijntoetsen zijn ontwikkeld op basis van de tussendoelen van het SLO. Met de toetsen kan worden vastgesteld welk referentieniveau of ERK-niveau een leerling heeft en wat de afstand is tot het gewenste niveau. Dit maakt het mogelijk om een gedifferentieerde aanpak te kiezen voor verschillende groepen leerlingen. Niet iedereen heeft immers even intensief onderwijs nodig om het gewenste eindniveau te behalen. Omdat de verschillende toetsen in  het JIJ! LVS op een onafhankelijke meetlat zijn afgestemd, zijn ze geschikt voor het tonen van de ontwikkeling van de vaardigheden van leerlingen. Zo krijg je als school en als docent informatie over de effectiviteit van het geboden onderwijs.

Mijn JIJ-kanaal
Op Mijn JIJ-kanaal [link naar JIJ-kanaal]  vind je allerlei informatie voor het gebruik van het JIJ! LVS, zoals;

  • Informatie voor ouders
  • JIJ-tube; met allerlei instructievideo's voor jou als docent 
  • Releasepagina; met alle nieuwe releases die er zijn geweest en die er nog aan komen
     

Wat vind je in deze handleiding?
In deze handleiding leggen we je stapsgewijs uit hoe je met het JIJ! LVS aan de slag kunt. Je kunt ook gebruik maken van de quickstart, om nog sneller door het systeem heen te gaan. Ook handig om op je bureau te leggen als je even snel iets moet opzoeken!

Klik hieronder op de afbeelding om de quickstart te downloaden.

[afbeelding met link naar quistarts toevoegen]