Kijken-luisteren

Inhoud

Het JIJ! LVS bevat toetsen Nederlands luisteren en Nederlands kijken en luisteren voor alle referentieniveaus (<1F tot en met 4F). . De taken die in de luistertoetsen aan bod komen, sluiten inhoudelijk aan op de beschrijving van luistertaken in het referentiekader:

  • luisteren naar instructies;
  • luisteren als lid van een live publiek;
  • luisteren naar radio en tv en naar gesproken tekst op internet.

Daarbij is ervoor gezorgd dat de luisterteksten aansluiten bij de beoogde doelgroep. De toetsen zijn daarmee vooral geschikt voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. 

Er zijn intaketoetsen, die twee niveaus meten, en toetsen voor voortgang en/of afsluiting, die één niveau meten.

Afname
​ 


Niveautoetsen

Combinatietoetsen

Digitaal

ja

ja

Op papier

nee

nee

Aantal vragen

20

30

Tijdslimiet

40 min - 50 min*

50 min - 60 min*

Gebruik woordenboek

toegestaan

toegestaan

* De toetstijd per toets is afgestemd op de lengte van de geluids- en/of videofragmenten in de toets. De precieze toetstijd is steeds af te lezen bij de toetsinformatie in het JIJ! LVS. Dyslectische leerlingen krijgen 25% extra toetstijd.

Beoordelen en resultaat

De luistertoetsen worden automatisch beoordeeld in het JIJ! LVS. Het resultaat van de leerling op de toets wordt direct na afname automatisch berekend. Aan de toetsen wordt een absolute en percentuele totaalscore, het behaalde referentieniveau en de bijbehorende ontwikkelscore toegekend. Daarnaast wordt er een detailuitslag gegeven op toetsonderdeel. Ga voor meer informatie hierover naar toetsresultaten interpreteren. Aan de niveautoetsen wordt tevens automatisch een cijfer toegekend. Aan de combinatietoetsen kun je handmatig een cijfer toekennen. Lees hierover meer bij cijfer.