Luisteren

Inhoud

Het JIJ! LVS bevat toetsen Engels luisteren voor de ERK-niveaus A1 tot en met C1. Er zijn toetsen op twee niveaus (combinatietoetsen), voor intake, en toetsen op één niveau (niveautoetsen) voor voortgang en afsluiting. De combinatietoetsen bevatten 30 vragen (15 vragen per niveau), de niveautoetsen bevatten 20 vragen. Voor alle toetsen kun je een keuze maken voor een toets met Nederlandstalige instructie en vraagstellingen of een toets met Engelstalige instructie en vraagstellingen.

Afname

 

Niveautoetsen

Combinatietoetsen

Digitaal

ja

ja

Op papier

nee

nee

Aantal vragen

20

30

Tijdslimiet

25 min - 45 min*

40 min - 70 min*

Gebruik woordenboek

toegestaan

toegestaan

* De toetstijd per toets is afgestemd op de lengte van de geluids- en/of videofragmenten in de toets. De precieze toetstijd is steeds af te lezen bij de toetsinformatie in het JIJ! LVS. Dyslectische leerlingen krijgen 25% extra toetstijd.

Beoordelen en resultaat

De luistertoetsen worden automatisch beoordeeld in het JIJ! LVS. Het resultaat van de leerling op de toets wordt direct na afname automatisch berekend. Aan de toetsen wordt een absolute en percentuele totaalscore, het behaalde ERK-niveau en de bijbehorende ontwikkelscore toegekend. Daarnaast wordt er een detailuitslag gegeven op toetsonderdeel. Ga voor meer informatie hierover naar toetsresultaten interpreteren. Aan de niveautoetsen wordt tevens automatisch een cijfer toegekend. Aan de combinatietoetsen kun je handmatig een cijfer toekennen. Lees hierover meer bij cijfer.