Waarom een toetsplan?

Het is belangrijk dat elke school een toetsplan heeft. In een toetsplan staan afspraken omtrent methodeonafhankelijk toetsen met het JIJ! LVS. Er staat bijvoorbeeld in hoe vaak per jaar getoetst wordt en welke toets op welk moment in welk leerjaar wordt afgenomen. Het toetsplan geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Welke toetsen nemen we binnen de school af?
  • Welke leerlingen gaan welke toetsen maken?
  • Op welk moment in het jaar worden de toetsen gemaakt?

In overeenstemming met docenten en een onderwijskundig adviseur vanuit Bureau ICE kan voor elke leerweg een toetsplan worden opgesteld. Vervolgens wordt het toetsplan digitaal in het JIJ! LVS gezet.

In het toetsplan zie je dat er in het eerste leerjaar twee keer getoetst wordt en in het tweede leerjaar één keer aan het eind van het jaar. Daarnaast zie je welke toetsen en welke versies er worden afgenomen. Voor Nederlands heeft deze school ervoor gekozen om de vaardigheden lezen, schrijfinzicht en taalverzorging te meten bij de leerlingen. Een andere school kan hierin andere keuzes maken door bijvoorbeeld leesvaardigheid en woordenschat te kiezen. Daarnaast heeft deze school in het derde leerjaar voor rekenen gekozen om de leerlingen die aan het eind van het tweede leerjaar het 2F-niveau nog niet hebben aangetoond een extra toets(moment) te geven. De leerlingen die het niveau wel al hebben behaald, maken in het derde leerjaar maar één keer een  JIJ! LVS-toets.  

Wil je ook hulp van een onderwijskundig adviseur bij het opstellen van een toetsplan? Neem dan contact op met Bureau ICE via 0345 - 65 66 85.