Welke extra ondersteuning is toegestaan voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie?

Het JIJ! LVS biedt een aantal ondersteunende functies voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie, zoals het toekennen van 25% toetstijdverlenging en de mogelijkheid om de tekstgrootte aan te passen door middel van de plus- en minknop rechtsboven in de toetsspeler. Bij een digitale afname moeten deze ondersteunende functies vooraf zijn toegekend aan de leerling. Dit kan handmatig worden ingesteld in het JIJ! LVS  (zie handmatig hulpmiddelen toekennen in het JIJ! LVS).

Bij elke toets wordt daarnaast aangegeven welke hulpmiddelen zijn toegestaan, zoals kladpapier of een woordenboek. Leerlingen met dyslexie of dyscalculie mogen niet zomaar extra hulpmiddelen gebruiken. Als het gebruik van een rekenmachine bijvoorbeeld niet is toegestaan bij een rekentoets, dan mag een leerling met dyscalculie hier ook geen gebruik van maken.