Een beoordelaar toewijzen

  • Overal waar ‘toetsen’ staat, kan ook ‘examens’ gelezen worden

Een toets kan aan een beoordelaar of beoordelaarsgroep worden toegewezen tijdens het klaarzetten van een toets. Ga naar toetsen klaarzetten voor meer informatie hierover. Wanneer er tijdens het klaarzetten van de toets geen beoordelaar is toegewezen, kan de toets ook nog op een later moment worden toegewezen aan een beoordelaar via 'Beoordelaar toewijzen'. Volg hiervoor onderstaand stappenplan.

Stap 1

Ga naar het tabblad Toetsen => Beoordelaarsbeheer. Selecteer de afdeling waarvoor de toets is klaargezet. Onder het tabblad ‘Niet toegewezen’ verschijnt dan een overzicht met toetsen die nog aan een beoordelaar moeten worden toegewezen.
Let op: In het geval van examens ga je naar het tabblad Examens => assessorenbeheer

Stap 2

Onder het tabblad ‘Niet toegewezen’ kun je de toets aan een beoordelaar toewijzen. In de kolom ‘Beoordelaars’ staat vervolgens of en aan wie de toets is toegewezen. In het onderstaande voorbeeld zie je dat de toets nog moet worden toegewezen aan een beoordelaar. Vink de betreffende toets aan en kies bij acties voor de optie ‘Wijs beoordelaar toe’.

In de pop-up kun je vervolgens de beoordelaar selecteren. Bevestig door op ‘Beoordelaar toewijzen’ te klikken.

In het tabblad ‘Toegewezen’ zie je vervolgens het examen staan, met de toegewezen beoordelaar.