Is het mogelijk om een koppeling te maken tussen toetsplatform jij! en administratiesystemen?

Het is mogelijk om een koppeling te maken tussen toetsplatform jij! en de webservices Magister en SOMtoday. Ga voor meer informatie hierover naar beheer vanuit koppeling Magister of SOMtoday.