JIJ! Leerlingvolgsysteem

Digitaal toetsen voor het voortgezet onderwijs en ISK

Aan de slag met het JIJ! Leerlingvolgsysteem (LVS)

In deze handleiding vind je uitgebreide instructies over de inrichting en het gebruik van het JIJ! LVS. Een aantal elementen hebben we uitgelicht in instructiefilmpjes. Zo zie je hoe je het LVS als instellingsbeheerder kunt inrichten en hoe je toetsen in kunt plannen. Bekijk de filmpjes hieronder, of klik op de link om naar de Playlist op YouTube te gaan. 

Mogelijkheden JIJ! LVS

Als docent of mentor wil je leerlingen helpen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen op je vakgebied én als persoon. Je wilt weten wat hen makkelijk afgaat en op welke onderdelen er extra aandacht nodig is. Als school wil je de opbrengst van al die onderwijsinspanningen inzichtelijk maken en wil je weten wat er nog beter kan. Het JIJ! LVS is een compleet leerlingvolgsysteem waarmee docenten en scholen deze wensen en behoeften kunnen realiseren. Het JIJ! LVS maakt duidelijk welke kennis of vaardigheden een leerling al bezit en welke nog onvoldoende zijn ontwikkeld, zodat je je onderwijs daarop kunt aanpassen.

Met JIJ! LVS weet je zeker dat je leerlingen valide en betrouwbare toetsen en schoolexamens maken en dat de kwaliteit geborgd is. De ruim 500 methode-onafhankelijke toetsen en schoolexamens voor taal, rekenen en ander vakken zijn webbased. De toetsen worden dan ook voor een groot deel automatisch nagekeken en de resultaten zijn direct zichtbaar in het resultatenoverzicht, waarbij ook een koppeling met Magister of SomToday mogelijk is. Dit scheelt dus veel correctiewerk en administratieve taken. Daarnaast biedt het LVS inzicht in de sociaal emotionele ontwikkeling en executieve vaardigheden van leerlingen met de hart-handen zelfevaluaties: Creatief vermogen, Leeraanpak en Sociale context.

Methode-onafhankelijke toetsen

De toetsen in JIJ! LVS zijn ontwikkeld op basis van landelijk vastgestelde kaders, zoals het Referentiekader taal en rekenen en het Europees Referentiekader (ERK), ofwel het Common European Framework of Reference (CEF). Onze leerlijntoetsen zijn ontwikkeld op basis van de tussendoelen van het SLO. Met de toetsen kan worden vastgesteld welk referentieniveau of ERK-niveau een leerling heeft en wat de afstand is tot het gewenste niveau. Dit maakt het mogelijk om een gedifferentieerde aanpak te kiezen voor verschillende groepen leerlingen. Niet iedereen heeft immers even intensief onderwijs nodig om het gewenste eindniveau te behalen. Omdat de verschillende toetsen in  het JIJ! LVS op een onafhankelijke meetlat zijn afgestemd, zijn ze geschikt voor het tonen van de ontwikkeling van de vaardigheden van leerlingen. Zo krijg je als school en als docent informatie over de effectiviteit van het geboden onderwijs.

Minimale administratieve last door integratie administratiesystemen Magister en SOMtoday

Bureau ICE heeft in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het JIJ! LVS en heeft onder andere integratiemogelijkheden gecreëerd met administratiesystemen Magister en SOMtoday. Dit betekent dat elke administratieve wijziging automatisch wordt overgenomen en dat resultaten direct kunnen worden weggeschreven in het leerlingvolgsysteem. Ga voor meer informatie hierover naar beheer vanuit koppeling Magister of SOMtoday.

Optimaal toetsbeheer door automatisering toetsplan

​Een toetsplan is bedoeld om van tevoren aan te geven hoe en wanneer er getoetst gaat worden. Je kunt in het toetsplan in het JIJ! LVS de afnameperiode aangeven en toetsen voor leerlingen binnen deze periode op verschillende momenten inplannen. Zo zet je de toetsen in één keer voor een bepaalde periode klaar. Meer informatie over toetsplannen kun je vinden bij waarom een toetsplan?.