Waarom toetsplatform jij!?

Het toetsplatform jij! is hét online toetssysteem voor het voortgezet onderwijs en bevat ruim 500 toetsen en examens voor taal, rekenen en andere vakken. De toetsen worden digitaal afgenomen, voor een groot deel automatisch nagekeken en de resultaten worden direct opgeslagen in het administratiesysteem. Met het toetsplatform jij! weet je zeker dat je leerlingen valide en betrouwbare toetsen en examens maken en dat de kwaliteit geborgd is. De methodeonafhankelijke toetsen zijn ontwikkeld op basis van landelijk vastgestelde kaders en zijn daarmee voorspellend voor het centraal schriftelijk examen. Lees hierover meer bij over het toetsplatform jij!.